HOME » WONEN

 

Wonen

 

In een ruim opgezette autovrije eco-wijk met veel groen, vogels en water, staat ons flatgebouw. Het heeft vier woonlagen en een lift. Er zijn zestien driekamerflats (75 m2) en acht tweekamerflats (65 m2), allemaal met een inpandige berging en een aparte berging op de begane grond. De driekamerwoningen op de 1e etage hebben aan de Noordzijde een terras, de 2-kamerwoningen hebben een inpandig balkon (loggia) en de overige woningen hebben een aanhangend balkon op het Zuiden. Om het gebouw zijn geveltuinen aangelegd die worden onderhouden door woongroepleden.

 

Als er een woning vrijkomt, wordt een kandidaat gekozen en door de woongroep voorgedragen bij woningbouwcorporatie Rochdale. Deze controleert of een kandidaat voldoet aan de inkomenseis die voor de woning wordt gesteld. Het is mogelijk dat ook gevraagd wordt naar een bewijs dat een kandidaat geen eigen huis aanhoudt of dat bij de vorige verhuurder geen huurachterstand is opgelopen of overlast is veroorzaakt.

 

Aanname van nieuwe kandidaten vindt plaats vanaf 50 tot 65 jaar.

Een belangstellende stuurt een “sollicitatiebrief” aan het bestuur. Het bestuur vraagt leden van de woongroep om zitting te nemen in de “sollicitatiecommissie”.

 

Een kandidaat:

- heeft de leeftijd tussen 50 – 65 jaar;

- is zelfstandig, zelfredzaam en toont een proactieve houding;

- toont bereidheid om onderlinge saamhorigheid en solidariteit te bevorderen, met aandacht voor persoonlijke vrijheid;

- toont bereidheid om haar/zijn talenten en kwaliteiten in te zetten t.b.v. de woongroep, op basis van vrijwilligheid.

In verband met de diversiteit van de woongroep worden mannen van harte uitgenodigd om te solliciteren.

 

 

Huurprijzen: de 2-en 3 kamerwoningen behoren tot de sociale woningbouw. Zie website Rochdale https://www.rochdale.nl/inkomensvoorwaarden. De genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2021 tot en met december 2021.

De woongroep beschikt over drie 3-kamer woningen die in de vrije sector vallen (nr. 64, nr. 80, nr. 104). De huurprijs van die woningen wordt berekend naar inkomen (±1/3 netto).

 

De contributie voor leden is € 110 per persoon per jaar en voor (echt-)paren € 176,-;

(voor aspirant-leden € 55,- per persoon per jaar en voor (echt-)paren? € 88,-

Instapgeld is eenmalig € 350,- per persoon en voor (echt-)paren € 560,- (dwz 160%) als aandeel in de gemeenschappelijke boedel.

 

De groep

 

Na een grondige voorbereiding door de initiatiefgroep gingen in september 1997 de eerste leden wonen in het gebouw aan het Waterspiegelplein. Vanaf het begin stond vast dat zelfstandigheid en privacy van de leden uitgangspunt zouden zijn, maar dat men ook zou streven naar goed overleg, onderlinge hulp en samenwerking bij activiteiten.

 

Inmiddels is gebleken dat deze voornemens door de bank genomen gerealiseerd worden. Natuurlijk, het is soms even zoeken, maar dat is niet verwonderlijk in een groep waarin mensen met zeer verschillende achtergronden en leefstijlen bij elkaar wonen. Een open houding ten opzichte van elkaar en de maatschappij draagt bij aan het handhaven van een goede onderlinge verstandhouding.

 

Zorg voor elkaar krijgt gestalte in eenvoudige vormen van burenhulp, zoals bijv. boodschappen doen voor bewoners van wie de gezondheid te wensen overlaat, computerhulp etc. Bij gezondheidsproblemen worden andere vormen van (professionele) zorg ingeschakeld door de bewoner zelf.

 

Activiteiten

 

Ons gebouw bevat een grote gemeenschappelijke ruimte het Ruim, dat geschikt is voor activiteiten van allerlei aard.

 

Op woensdagochtend drinken we tussen 10.30 en 12.00 uur koffie. Bijna iedere laatste vrijdag van de maand hebben we tussen 17.00 en 19.00 uur een borrel. Verder zijn er een aantal gezellige bijeenkomsten zoals een paas- of kerstontbijt, zomerborrel, herfstborrel en niet te vergeten de sfeervolle Kerstsamenzang, die toegankelijk is voor de hele buurt. Na afloop wordt er gezamenlijk iets gedronken.

 

Er is een filmclub - op elke eerste maandagavond van de maand wordt er om 19.30 uur een film vertoond. Af en toe wordt er door en voor liefhebbers een maaltijd bereid en genoten. Wie kookt, doet dit naar eigen smaak en kunnen.

 

Aan alle activiteiten kunnen ook belangstellenden op uitnodiging meedoen. Sinds 2016 hebben we mensen van buiten die aangesloten zijn bij “Vrienden van de Woongroep”. Wie een nieuw initiatief wil nemen, krijgt daarvoor alle ruimte. Deelname aan de activiteiten is niet verplicht.

 

Op een paar minuten loopafstand bevinden zich winkels, een gezondheidscentrum, Praxis, Leen Bakker enz. en het Cultuurpark Westerpark waar het heerlijk toeven is voor groot en klein (kinderboerderij) en er wordt door velen gepicknickt, gesport en ontspannen.

Er zijn vele horecabedrijven, een bioscoop en een studio waar diverse TV-programma’s worden opgenomen.

Alle delen van Amsterdam zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer voor de deur: tramlijn 3 en busverbinding lijn 18 en 21 zorgen daarvoor.

 

Vergaderingen

 

Het bijwonen van de ledenvergadering is verplicht.

 

Organisatie

 

De dagelijkse leiding van woongroep de Waterspiegel berust bij een bestuur van minimaal 3 leden. Besluiten worden genomen op vergaderingen die volgens een vast rooster gehouden worden. Voor sommige taken worden aparte commissies ingesteld. Van nieuwe leden verwachten wij dat zij een actieve bijdrage leveren en zich in de loop van de tijd ook beschikbaar stellen voor een taak in een commissie en/of in het bestuur.

 

Informatie

 

E-mail: woongroepdewaterspiegel@gmail.com

 

Website: http://www.woongroepdewaterspiegel.jouwweb.nl 

 

https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/inkomens--en-huurgrenzen-huurtoeslag-2021-bekend