HOME » BESTUUR/ORGANISATIE

Organisatie

 

De dagelijkse leiding van woongroep de Waterspiegel berust bij een bestuur van minimaal 3 leden. Besluiten worden genomen op vergaderingen die volgens een vast rooster gehouden worden. Voor sommige taken worden aparte commissies ingesteld.

Van nieuwe leden verwachten wij dat zij een actieve bijdrage leveren en zich in de loop van de tijd ook beschikbaar stellen voor een taak in een commissie en/of in het bestuur.

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb